Varjassy Péter, Métneki Júlia: Egy vagy kettő? - Összenőtt ikrek Magyarországon

A könyv célja összefoglalni az összenőtt ikrekkel kapcsolatos mai tudásanyagot. Részletesen tárgyalja a kialakulásukra, gyakoriságukra, típusaikra vonatkozó természettudományos, orvosi-patológiai ismereteket. Emellett bemutatja a velük kapcsolatos gazdag néprajzi, orvos- és jogtörténeti, etikai és kultúrtörténeti vonatkozásokat is konkrét példákon keresztül. Elsődlegesen a hazai viszonylatokat helyezi előtérbe, s az egyes témák tárgyalásakor lehetőleg magyar vonatkozású adatokat közöl.

A könyvhöz CD-ROM melléklet tartozik. Ebben a könyv egyes fejezeteinek bővített, szakemberek számára kiegészített és részletes bibliográfiával ellátott változata található meg.

Kapható: http://webshop.animare.hu/egy_vagy_ketto_osszenott_ikrek_magyarorszagon_...